AUPA’M (Agrupació d’Usuaris/es i Professionals al voltant de l’Autobús de Metadona)

Posted on Març 19, 2011

0


AUPA’M explicació de l’entitat (clicar per veure descripció i presentació de l’entitat)

Una vegada presentada aquesta entitat faig un comentari per diferenciar la forma d’intervenir i treballar d’aquesta entitat envers a un col·lectiu que sovint esta massa estigmatitzat i desprotegit.
Aquesta entitat des de els inicis ha seguit una línia de treball amb la comunitat; amb el fet de promoure canvis personals d’actitud, reivindicar la dignitat de les persones, propiciar canvis en la comunitat, passar de l’exclusió al reconeixement de certs col·lectius e intentar col·laborar per donar resposta a diferents necessitats socials i sanitàries.
La socialització i la inclusió, doncs, són els seus objectius finals i pel qual no només ells, sinó la resta d’associacions que es dirigeixin a qualsevol col·lectiu vulnerable i amb desavantatge social haurien de defensar.
Considero indispensable el respecte i la relació horitzontal (tant professionals com usuaris) amb tot col·lectiu per tal d’afavorir i aconseguir una millor relació i intervenció.
Pel que fa al tema de les drogues, aquesta entitat treballa des d’un punt de vista totalment diferent al que es té entès socialment “correcte” per tal de treballar amb aquest col·lectiu.
Si que és veritat que les drogues són dolentes, i ells en cap moment defensen el consum, simplement es planteja una manera diferent de treballar.
Confiant amb la capacitat d’aquesta població a enfrontar-se amb la seva situació i buscar les seves pròpies sortides, aprendre uns dels altres i escoltar-se, tant ells com nosaltres  com a futurs professionals.
Per molt que la societat en general pensi que les persones que consumeixen sembla que estan en un cercle viciós en el que tenen poques esperances de poder aconseguir una millora, és FONAMENTAL creure amb els processos, amb les possibilitats de canvi de les persones i amb el treball pròxim i horitzontal amb l’usuari, i sobretot tenint en compte les seves demandes i necessitats.
Últimament amb aquest col·lectiu s’acostuma a treballar de manera institucionalitzada, i desprès d’haver presentat aquesta entitat m’agradaria fer saber que és possible una altra manera d’intervenció.
Tenir clar que les persones que tenen problemes “d’adaptació” derivada del consum de drogues, hauran de fer esforços per normalitzar la seva situació però alhora també hauran d’invertir esforços per reivindicar els canvis en l’origen de la problemàtica i conèixer, defensar i respectar els seus drets i deures com a persones que són.
Es evident que queden moltes coses per fer, algunes les podrem fer nosaltres com a professionals, però també hem de promoure, lluitar i “alliberar” a tots aquells col·lectius que estan més amenaçats socialment i que al cap  i a la fi també formen part de la societat, per molt que molts no ho vulguin acceptar.
Com diu Freire, autor el qual un dels professionals que van impulsar aquesta entitat segueix molt:
“Ningú educa ni allibera a ningú, tots ens eduquem i ens alliberem en comunió”
“Todos somos educadores, todos somos educandos”

  Per acabar m’agradaria afegir que aquesta entitat, any rere any va defensant la dignitat com a persones i com organització l’any 2000 va ser reconeguda amb el premi ciutat de Santa Coloma alhora que també va ser reconeguda amb el premi Reina Sofia per la seva tasca social en l’àmbit de les drogodependències.

http://www.asaupam.info/  (pàg. web de l’associació impulsada per dos membres d’Aupa’m i per persones sensibilitzades de la comunitat. Amb la finalitat de disposar d’una gestió i personalitat jurídica per facilitat el treball a la ciutat). 

Carla Aranda